Δείτε εδώ το νέο μας Βίντεο: «Αυτή είναι ΣΟΒΑΡΗ αναβάθμιση στο PS5 + GIVEAWAY | Game Recap #114»

Ανακοίνωση: Απλοποίηση και επεξήγηση βαθμολογίας των Reviews

Η εξέλιξη σε μία σύνθετη εποχή περνά από την απλοποίηση

Το Busted μετράει σχεδόν οκτώ χρόνια ζωής και η ενασχόληση για κάτι αποκλειστικά και μόνο από την αγάπη για το Gaming και με οτιδήποτε άλλο ασχολείται συνεχίζει και μένει αναλλοίωτη μέχρι και σήμερα. Η αγκαλιά της Busted κοινότητας που απαριθμεί χιλιάδες μέλη και φίλους είναι αυτή που δίνει δύναμη να συνεχίζεται και κυρίως να εξελίσσεται.

Τα Reviews αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ενασχόλησης αυτής και η προσπάθεια να καλύπτεται το σύνολο των γνωστών αλλά και λιγότερων γνωστών τίτλων που κυκλοφορούν, από την ημερομηνία κυκλοφορίας τους ή ακόμα και πριν από αυτή. Άλλοτε με την υποστήριξη των εταιρειών διανομής παιχνιδιών στη χώρα και των στούντιο ανάπτυξης από το εξωτερικό που αναγνωρίζουν τη σοβαρή και ποιοτική δουλειά που γίνεται στο Busted, για να εξασφαλίζονται οι τίτλοι νωρίς και άλλοτε από προσωπική προσπάθεια. Η βαθμολόγηση των τίτλων στο Busted ξεκίνησε τμηματική, με το κάθε στοιχείο του παιχνιδιού να βαθμολογείται ξεχωριστά και να καταλήγει σε έναν μέσο όρο αλλά η μεταβλητότητα των παιχνιδιών πλέον και του διαφορετικού ή συνδυαστικού είδους που υπηρετούν κάθε φορά δεν επέτρεψαν στο να υπάρχει συνέπεια σε μία σταθερή και τμηματική κατηγοριοποίηση. Στη συνέχεια η βαθμολόγηση των τίλων στο Busted έγινε με έναν και μόνο βαθμό, ο οποίος είχε την ευελιξία να διαθέτει δεκαδική ακρίβεια, δηλαδή βαθμολογίες του τύπου 7,2 – 8,7 κ.ο.κ. Μέθοδος βαθμολόγησης όμως που ενώ υπήρχε μεγαλύτερη ακρίβεια η μετάφρασή του δημιουργούσε περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις στους αναγνώστες.

Φτάνοντας στην μεγάλη αλλαγή του Busted που συνδυάστηκε και από την αλλαγή εμφάνισης του site, πριν από περίπου ένα χρόνο, οι βαθμολογίες των Reviews απλοποιήθηκαν με βαθμούς που διέθεταν δεκαδικά αλλά μόνο ως προς το 0,5. Μία άλλη αλλαγή προσέγγισης αποτέλεσε η «αυστηροποίηση» των κριτηρίων βαθμολόγησης προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι για παράδειγμα ένα βαθμός 5, δεν σημαίνει ένα κακό παιχνίδι, αλλά ένα μέτριο. Ένας βαθμός 7 επίσης δεν σημαίνει κακό παιχνίδι, αλλά δύο βαθμούς πάνω του μετρίου που σημαίνει πολύ καλό. Από το 8 και πάνω αναφέρεται πλέον σε ένα παιχνίδι που είναι σχεδόν άριστο.

Σήμερα και λαμβάνοντας υπόψη όλο το feedback από την κοινότητα, την πολυπλόκοτητα της εποχής και την προσπάθεια για αποτελεσματικότερη κατανόηση των Reviews, το Busted επιλέγει να κινηθεί στην γραμμή της απλοποίησης της βαθμολογίας αλλά και προσπάθειας να παρουσιάζει Reviews που σε μέγεθος θα είναι ευανάγνωστα, μικρότερα κατά το δυνατό σε έκταση αλλά χωρίς να γίνεται έκπτωση στην περιεκτικότητα και την ουσία. Πλέον οι βαθμοί που θα μπαίνουν στα Reviews θα είναι από την κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 αυστηρά, χωρίς δεκαδική συμπλήρωση. Για παράδειγμα, τέλος πλέον τα 7,5 – 8,5 κ.ο.κ. αλλά βαθμοί 5 – 6 – 7 – 8 κ.ο.κ.

Τι σημαίνουν οι βαθμοί από το 1 έως το 10 για ένα παιχνίδι:

  • 1 – Ασχολίαστο
  • 2 – Απαράδεκτο
  • 3 – Πολύ κακό
  • 4 – Κακό
  • 5 – Μέτριο
  • 6 – OK
  • 7 – Καλό
  • 8 – Πολύ καλό
  • 9 – Εξαιρετικό
  • 10 – Αριστούργημα

Για τη σύνθετη εποχή που διανύει και το Gaming αξίζει να υπάρχουν κάποιες περαιτέρω επεξηγήσεις σχετικά. Για παράδειγμα ένα παιχνίδι που μπορεί την ημερομηνία κυκλοφορίας του να είναι κακό και να λάβει την βαθμολογία 4, μετά από κάποιους μήνες και μερικά patches να είναι πολύ καλό και να αξίζει μεγαλύτερη βαθμολογία. Γίνεται κατανοητό πόσο οι εποχές έχουν αλλάξει και στο Gaming γι’ αυτό πρέπει κατά το δυνατόν να υπάρχει ακρίβεια στο χρόνο και όχι στη στιγμή. Ένα άλλο παράδειγμα μεταβλητής, που δεν υπολογίζεται στη βαθμολογία είναι η τιμή ενός τίτλου. Στη συντριπτική πλειοψηφία των τίτλων από τους πρώτους μήνες ή ακόμη και μέρες, παρουσιάζουν μικρή ή μεγαλύτερη πτώση τιμής επομένως η αντίστοιχη κάθε φορά τιμή διάθεσής του δεν μπορεί να επηρεάζει την γενικότερη κλίμακα του βαθμού. Προφανώς οι παραπάνω μεταβλητές και σχετικά στοιχεία που συνοδεύουν τον κρινόμενο τίτλο αναφέρονται και θα αναφέρονται στα κείμενα των Reviews. Γι’ αυτό όπως αναφέρθηκε πριν η έκτασή τους θα είναι τέτοια ώστε το Review να είναι και ευανάγνωστο και περιεκτικό.

Πολλές φορές αναφέρεται και αξίζει για ακόμη μία φορά να αναφερθεί και αποτελεί και σκοπός των σημερινών αλλαγών, πως ένα Review δεν είναι μόνο η βαθμολογία αλλά και το κείμενο, που περιέχει την μεγαλύτερη ουσία. Ο βαθμός είναι ένας δείκτης που λαμβάνεται υπόψη αλλά πάντα σε συνδυασμό με το κείμενο και ποτέ μεμονωμένα. Για παράδειγμα και πάλι, ένα παιχνίδι μπορεί να είναι αντικειμενικά μέτριο και να λάβει τον βαθμό 5 ή απλώς καλό και να λάβει τον βαθμό 6 αλλά ο reviewer να ευχαριστήθηκε το παιχνίδι ή να πέρασε καλά κατά την υποκειμενική του κρίση. Αυτή η πολύ σημαντική παράμετρος θα αναφέρεται στο κείμενο του Review, επομένως δεν θα είναι αντιπροσωπευτική μόνο η λήψη ως δεδομένου του βαθμού.

Επίσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να συγκρίνονται δύο βαθμολογίες δύο διαφορετικών παιχνιδιών με αποτέλεσμα να επικρατεί μερικές φορές σύγχυση. Για παράδειγμα ένα παιχνίδι το οποίο δεν αποτελεί ΑΑΑ κυκλοφορία αλλά διαθέτει αντικειμενικά την ποιότητα να χαρακτηριστεί Εξαιρετικό και να λάβει τη βαθμολογία 9 ή ακόμα και Αριστούργημα και να λάβει τη βαθμολογία 10 δεν μπορεί να αποτελέσει μέτρο σύγκρισης με ένα άλλο παιχνίδι που αποτελεί ΑΑΑ κυκλοφορία και έχει χαρακτηριστεί επίσης Εξαιρετικό λαμβάνοντας 9 ή ακόμα και Υπέροχο λαμβάνοντας 8. Η κάθε βαθμολογία είναι αντιπροσωπευτική και χαρακτηρίζει το κάθε συγκεκριμένο παιχνίδι ξεχωριστά και αποτελεί λογικό σφάλμα η οποιαδήποτε σύγκριση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο βαθμός 10 που στο Busted, σε διάρκεια οκτώ ετών και εκατοντάδων Review, έχουν λάβει παιχνίδια που σε αριθμό δεν συμπληρώνουν ούτε τα δάκτυλα ενός χεριού θα αρχίσει να αποδίδεται αμετροεπώς. Η βαθμολογία του 10 στο Busted θα συνεχίσει να έχει την ιδιαίτερη αξία του και σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά πλέον θα είναι ακόμα πιο διακριτή. Είναι κατανοητό ότι η βαθμολογία μεταφράζεται ξεχωριστά από τον καθένα αλλά ο σκοπός της σημερινής ανακοίνωσης μεταξύ άλλων, είναι για να αποδώσει το στίγμα, το πως η βαθμολογία μεταφράζεται στο Busted.

Τέλος, πρόθεση του Busted είναι εκτός από τα Reviews σε κείμενο να προσφέρονται και αντίστοιχης ποιότητας Video Reviews, όπως ξεκίνησε πριν από χρόνια και θα συνεχιστεί μέσα από το κανάλι του Busted στο YouTube και γιατί είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία χρειάζεται την ακόμη μεγαλύτερη στήριξη της κοινότητας. Ιδανικά, με την υποστήριξη και της αποδοχής της κοινότητας θα μπορούσαν περισσότερα Reviews να έχουν τη μορφή Video (είτε των κλασσικών Video Review είτε τον «διαφορετικών Video Review» που στηρίζονται στη συζήτηση και λαμβάνουν μεγάλης αποδοχής της κοινότητας) σε σύγκριση με τα Reviews σε μορφή κειμένου.

Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, συνεχίζουμε Busted.

Ευχαριστούμε!

#Bustedeiste!

Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα παρακάτω Social MediaBusted είστε!